โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุธิพงษ์ใจแก้ว

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ระดับดี ระดับประเทศ ประจำปี 2564