แจ้งกิจกรรมปรับพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 วันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

แจ้งกิจกรรมปรับพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 วันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ภาษาจีน ม.1.10, ม.4.10, ม.4.12 🇨🇳
ภาษาญี่ปุ่น ม.4.11 🇯🇵
ภาษาฝรั่งเศส ม.1.9, ม.4.9 🇫🇷