เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ในฐานะโรงเรียนแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “การใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ในฐานะโรงเรียนแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “การใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสุดดี 1 โรงแรมเอ็มบูติก รีสอร์ทเชียงราย โดยมีคุณครูบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครูเชี่ยวชาญ และคุณครูกชกร เนตรสุวรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมบรรยายและนำเสนอระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์