เด็กดำรงฯสร้างชื่อคว้ารางวัลที่ 2 จากการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ GYSTB ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง

เด็กดำรงฯสร้างชื่อคว้ารางวัลที่ 2 จากการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ GYSTB ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง (รูปแบบออนไลน์)