ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา พร้อมด้วยนายปรีชา จันทกาญจน์ รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสุริยาวดี มะโนวงศ์ ครูผู้สอนภาษาจีน และนางสาวละมัย กิติ ครูผู้สอนภาษาจีน ได้เข้าเยี่ยม ผู้อำนวยการจางถาว 张桃院长 ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา พร้อมด้วยนายปรีชา จันทกาญจน์ รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสุริยาวดี มะโนวงศ์ ครูผู้สอนภาษาจีน และนางสาวละมัย กิติ ครูผู้สอนภาษาจีน ได้เข้าเยี่ยม ผู้อำนวยการจางถาว 张桃院长 ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การเข้าเยี่ยมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ทางผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อได้มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนของเราอีกด้วย