วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6 – 4.12

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6 – 4.12 ณ อาคาร 6 พระยอดเชียงราย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
Link : Facebook