วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบEIS จากโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม โอกาสนี้นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดำรงราษฎ์สงเคราะห์ให้การต้อนรับ