วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน (STOP TEEN MOM) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน (STOP TEEN MOM) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยสภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทยฯ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ณ หอประชุมช่อสารภี