วันที่ 24 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 256

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนจะเข้าร่วมการแข่งขันรอบสองระดับประเทศ ในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 โดยมีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

1. นายณัฐชพน วงศาโรจน์ รางวัลเหรียญทอง

2. เด็กหญิงจิณห์จุฑา จันทร์แสง รางวัลเหรียญเงิน

3.เด็กหญิงวรปรียา ต๊ะคำ รางวัลเหรียญเงิน