วันที่ 20 กันยายน 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำโดยงานส่งเสริมนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียนรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ในฐานะเยาวชนดีเด่น​ ประจำปี​ 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำโดยงานส่งเสริมนักเรียนดีเด่น กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำนักเรียนรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ในฐานะเยาวชนดีเด่น​ ประจำปี​ 2565

1.ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถาบัน ได้แก่ นายธนวิชญ์ น้ำใจดี นักเรียนชั้น ม.5.2

2. ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้แก่ นายนัฐภูมิ ไววาทย์​ นักเรียนชั้น ม.6.6

พร้อมกับสภานักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี​ 2565​ ณ​ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย​ (ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ​ GMS)