รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการ จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ประกอบด้วย นิทรรศการนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาและการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนโอกาสนี้นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนที่รับผิดชอบเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม