วันที่ 13 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์