วันที่​ 12​ สิงหาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​

วันที่​ 12​ สิงหาคม 2565 นายมานัส​ พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ มอบหมายให้นายสิริชัย มีโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และตัวแทนครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร​ บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี