ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ในการนำเสนอโครงงาน ในงาน Regeneron International Science and Engineering Fair 2022 ณ เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ในการนำเสนอโครงงาน ในงาน Regeneron International Science and Engineering Fair 2022 ณ เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2565 โดยนักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอโครงงานครั้งนี้ ทีมที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วย นายพณทรรน์ ชัยประการ นายปรวัฒน์ ดอนทะนาม และนายสิรวิชญ์ เหลาลาภะ ทีมที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยนายธนกร สาคุณ นายวิษณุชัย หัตถกอง และนายณัฐชพน วงศาโรจน์ โดยมีครูที่ปรึกษาคือนายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร์ และนายสุธิพงษ์ ใจแก้ว