รางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายพณทรรศ ชัยประการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1
ที่ได้รับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาการศึกษาและวิชาการ
นายธนพล ไกลถิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3
ได้รับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม
จากองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566