รางวัลชมเชย จากการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ