มูลนิธิเอเอฟเอสกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567)

มูลนิธิเอเอฟเอสกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566-2567)
ตั้งแต่วันนี้ – 13 มิถุนายน 2565 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.afsthailand.org ทั้งนี้ได้เเนบลิงค์ระเบียบการรับสมัครเเละสอบคัดเลือกฯ https://drive.google.com/file/d/1866fwHjwP3GufEti4AoOKjxae_deQj51/view?usp=sharing มาพร้อมนี้
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น