มอบรางวัลให้กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 2 รายการ

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 2 รายการ ดังนี้

1. การแข่งขัน แม็กซ์พลอยส์ เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ต ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชาเลนจ์ ประจำปี 2565

นายพัชรวัฒน์ สิรวิชญ์ชัยกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.6 นักเรียนชุมนุม Crossword มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล อันดับที่ 2 ในการครอสเวิร์ดเกม (เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ) รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้สอบทักษะภาษาอังกฤษและผ่านการคัดเลือก 300 คน ในประเทศไทย เข้าร่วมค่ายออนไลน์พัฒนาผู้นำ Peace Leader ประจำปี 2022 ภายใต้โครงการInternational Friends for Peace Day 2022 องกรณ์ผู้นำนักศึกษา AIESEC ประเทศไทย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ GLOBISH Academia (Thailand) และสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่

1. เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญเกิด มัธยมศึกษา ปีที่ 3.2

2. เด็กหญิงเพียงฟ้า สงบ มัธยมศึกษาปีที่ 3.2

3. เด็กหญิงณิชมน บำเพ็ญอยู่ มัธยมศึกษาปีที่ 3.12

Link : Facebook