เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 โดยมีคณะผู้บริหาร อาทิรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกรุงเทพมหานครฯ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ เฝ้ารอรับเสด็จฯ

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงรายนำโดยนาง สุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวัชรพงษ์ คำหล้า​ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา​ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์​ เฝ้ารับเสด็จและร่วมให้กำลังใจแก่ตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดเชียงราย

ผลการประกวดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่13 รอบระดับประเทศ ตัวแทนเยาวชนจังหวัดเชียงราย​ นายธนเดช​ เอื้อรัตน์ศรีทอง นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 5 (ฝ่ายชาย) ระดับประเทศ และได้รับรางวัล MTL HAPPY BOY AND GIRL ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

โดยเยาวชนมีภารกิจในการติดตามองค์ประธานโครงการฯในการเสด็จทรงงานโครงการTO.BE​ NUMBER.ONE​ ทั่วประเทศ

ในปี​งบประมาณ​ 2566