ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566