ประชาสัมพันธ์ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยบริษัท TOP TEST CENTER ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยบริษัท TOP TEST CENTER ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา วิชาที่จัดสอบ ได้แก่

1. วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
วันที่จัดสอบ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566
หมดเขตสมัคร 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ช่วงเวลาในการสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 08.00 – 10.00 น.
วิชาภาษาอังกฤษ 10.30 -12.30 น.

2. วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา
วันที่จัดสอบ 16 กันยายน พ.ศ. 2566
หมดเขตสมัคร 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ช่วงเวลาในการสอบ วิชาภาษาไทย 08.00 – 10.00 น.
วิชาสังคมศึกษา 10.30 -12.30 น.


โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบ วิชาละ 50 บาท หากนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ
สามารถสมัครได้ที่ apply.toptestcenter.com
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://toptestcenter.com