ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความสนใจในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่มีความสนใจในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถศึกษารายละเอียดดังแนบ https://bit.ly/3yhA3U2 โดยนักเรียนสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index ระหว่างวันที่ 8 มิถุนาย 2565 – 15 กรกฏาคม 2565 และทำการพิมพ์ใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 – 22 กรกฎาคม 2565 หรือนักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี