ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา และ ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา