ประกาศรายชื่อ การออดิชั่นเพื่อเข้าค่ายภาษาอังกฤษ DS Star Searching Year 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ การออดิชั่นเพื่อเข้าค่ายภาษาอังกฤษ DS Star Searching Year 2 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตามรายชื่อดังนี้