ประกาศรับสมัครนักเรียนวงโยธวาทิต (วงดุริยางค์) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียนวงโยธวาทิต (วงดุริยางค์) ประจำปีการศึกษา 2565
คุณสมบัติ
1.เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.4 ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
2.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านดนตรี
3.มีความสนใจและรักในดนตรี

สมัครได้ที่อาคารคหกรรม ห้อง 722
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อครูทัศนีย์ มะโนสอน
FB: ทัศนีย์ พูลเจริญ