ขอแสดงความยินดีกับ นายนัฐภูมิ ไววาทย์ จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงราย

เมื่อเวลา 09.30 น. นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำตัวแทนเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงราย เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญกำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565 ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ส่งตัวแทนเยาวชนจำนวน 10 คน เข้าประกวดระดับภาคเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลประกวดระดับภาคเหนือ ตัวแทนเยาวชนเชียงราย นายนัฐภูมิ ไววาทย์ จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สามารถผ่านเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โดยมีการประกวดไปเมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ผลการประกวดระดับประเทศ ตัวแทนเยาวชนจังหวัดเชียงราย นายนัฐภูมิ ไววาทย์ จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 6 ฝ่ายชาย ระดับประเทศ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 12 ประจำปี 2565