ขอแสดงความยินดีกับ​ นายนัฐภูมิ ไววาทย์​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 5.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนฝ่ายชายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 9 ประจำปี 2564

โรงเรียนดำรงราษฎร์​สงเคราะห์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ นายนัฐภูมิ ไววาทย์​ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 5.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนฝ่ายชายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 9 ประจำปี 2564 ซึ่งจะเป็นตัวแทนเยาวชนระดับจังหวัด เข้าร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565​ ที่ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว​ จังหวัดเชียงใหม่​ในลำดับต่อไป