ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูดีเด่น THE KI HAJA DAWANTARA AWARDS For Best Science Teachers in Southeast Asia ครั้งที่ 3 ประจำปี 2021

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูดีเด่น THE KI HAJA DAWANTARA AWARDS For Best Science Teachers in Southeast Asia ครั้งที่ 3 ประจำปี 2021 โดยได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 USD