ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูดีเด่น THE KI HAJA DAWANTARA AWARDS For Best Science Teachers in Southeast Asia ครั้งที่ 3 ประจำปี 2021