ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และศิษย์เก่าที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

1. นางสาวรุจีรัตน์ เทพกัณฑ์ : 王安娜
สาขา :汉语言文学
คณะ :国际学院
มหาวิทยาลัย :西南大学
ทุนที่ได้รับ :新丝路type A

2. นางสาวเพชรไพลิน ใจโผก : 明希
สาขา : 汉语言
คณะ :文学院
มหาวิทยาลัย :西北大学
ทุนที่ได้รับ :丝绸之路 : 中国政治奖学金 (CSC Typ B)

3. นางสาวพิชชาพร พรหมบุตร : 龙思琪
สาขา : 机械工程
คณะ :工程学院
มหาวิทยาลัย :西安交通大学
ทุนที่ได้รับ :国际中文教师奖学金 : 联合培养项目

ระดับปริญญาโท

1. นางสาวสุทธิลักษณ์ รักดี : 许雪玉
สาขา : 国际汉学院
คณะ : 汉语国际教育
มหาลัย : 复旦大学
ทุนที่ได้รับ : 国际中文教师奖学金 CIS