ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิรารัตน์ เสียงโต นักเรียนชั้น ม.4.9 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ โดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.)