กิจกรรม One Day Culture Exchange Program

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติ จากโครงการ Putney Student Travel ที่จะร่วมทำกิจกรรม One Day Culture Exchange Program กับ นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โดยโครงการนี้ เป็นโครงการที่สร้างเครือข่ายร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-นานาชาติ