กิจกรรมแนะแนวให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและการอบรมภาษาจีนระยะสั้น และการขอทุนการศึกษาในไต้หวัน

กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหมิงฉวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำนักงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมแนะแนวให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและการอบรมภาษาจีนระยะสั้น และการขอทุนการศึกษาในไต้หวัน วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์