กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โอกาสนี้นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานมีกิจกรรมและนิทรรศการผลงานนักเรียนจัดแสดงอย่างหลากหลาย