กิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติดอันตราย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำโดยว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติดอันตราย เพื่อสร้างกระแสให้แก่เยาวชนในโรงเรียน ให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายอทิเช่นนักเรียนแกนนำเดินรณรงค์/ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า การแสดงรำประยุกต์อลังการล้านนา การแสดงโชว์ความสามารถของเยาวชนต้นแบบเก่งและดีTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน