กิจกรรมค่าย Science Process Skills for M.2 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมค่าย Science Process Skills for M.2 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย