การแข่งขัน มหกรรมวิชาการThe National Competition of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023 ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 17- 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการThe National Competition of English Medium Instruction Programmes Open House Northern Region 2023 ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 9 ประเภท ได้รับรางวัลเหรียญทอง 5 ประเภท เหรียญเงิน 2 ประเภท และเหรียญทองแดง 2 ประเภท ในการนี้ ขอขอบพระคุณฝ่ายบริหารและคณะครูผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้วยดี