การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ.2565

การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม พ.ศ.2565

รวมระยะเวลา 5 วัน สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย