การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย