กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่1(ภาษาอังกฤษ)ร่วมกับงาน EIS จัดกิจกรรม DS Beginner’s Camp For M.1 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์